Vejvedligeholdelse:


Vi har stor erfaring i vedligeholdelse af grusveje for bl.a. grundejerforeninger.

Ved anvendelsen af vores vejhøvl kan vi genetablere fald på vejen så afvanding fungerer problemløst.

Vores erfaring er, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt at tilføre yderligere grusmateriale til vejrenovering, da vores moderne vejhøvl flytter vejmaterialerne på plads igen.