Vintertjeneste:


Vintervedligeholdelse handler om sikkerhed for ansatte såvel som kunder og leverandører. Laver I en aftale om vinterservice med Stensø Have & Anlæg, overvåger vi døgnet rundt glatføresituationen og iværksætter automatisk den nødvendige indsats.

Se bekendtgørelsen af lov om vintervedligeholdelse her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85668